Hjem / Uden kategori / Derfor er verdensmålene vigtige

Derfor er verdensmålene vigtige

Målene for bæredygtig udvikling, SDG’erne, er et sæt globale mål, der har til formål at fremme bæredygtig udvikling i hele verden. Disse mål, som blev fastsat af FN i 2015, fokuserer alle på spørgsmål vedrørende fattigdom, klimaændringer og bæredygtig økonomisk vækst.

Et af de vigtigste mål med SDG’erne er at tilskynde lande og organisationer til at indarbejde bæredygtighed i deres økonomiske politikker. For at fremme dette mål har FN bedt lande over hele verden om at følge og rapportere om deres fremskridt med hensyn til at nå SDG’erne hvert år. De data, der indsamles gennem disse bestræbelser, bruges derefter til at vurdere vores planets sundhed som helhed og identificere områder, hvor der kan foretages forbedringer.

Et andet centralt mål med SDG’erne er at bygge bro over kløften mellem udviklede lande og udviklingslande. Ved at give vækstøkonomier adgang til uddannelse og muligheder for økonomisk vækst kan vi være med til at sikre, at alle medlemmer af vores globale samfund har lige muligheder for succes. Dette vil ikke kun være til gavn for mennesker rundt om i verden i dag, men vil også være med til at fremme fortsat innovation og velstand langt ud i fremtiden.

Samlet set er der 17 forskellige SDG’er, som vi skal arbejde sammen om at nå, hvis vi ønsker at skabe en mere bæredygtig fremtid for os selv og kommende generationer. Uanset om vi tager fat på problemer i forbindelse med klimaændringer eller adgang til uddannelse, er det klart, at vi alle har en vigtig rolle at spille for at gøre vores verden til et bedre sted for alle. Så lad os komme i gang!