Hjem / Service og Økonomi / Måling af medarbejders trivsel

Måling af medarbejders trivsel

medarbejders trivsel er en vigtig komponent i enhver succesfuld virksomhed. Virksomheder, der prioriterer deres medarbejderes sundhed, lykke og generelle velvære, har tendens til at få mere produktive og motiverede medarbejdere, som er mere tilbøjelige til at blive længere hos virksomheden. Dette fører til bedre kundeservice og højere kundetilfredshedsvurderinger, øget arbejdspræstation og i sidste ende større overskud for virksomheden.

Betydningen af medarbejdernes trivsel er blevet mere og mere tydelig i de seneste år, efterhånden som stressniveauet stiger som følge af økonomiske problemer eller andre personlige problemer. Jobusikkerhed og lange arbejdstider kan også bidrage til dårlig mental sundhed og dårligt velbefindende hos medarbejderne. For at sikre, at medarbejderne er sunde og glade på deres arbejdsplads, skal arbejdsgiverne skabe et støttende miljø, der tager hensyn til arbejdstagernes fysiske, psykologiske og sociale behov.

Fysisk velvære omfatter ergonomiske arbejdsstationer eller adgang til fitnesscentre, hvor man kan dyrke motion eller slappe af. Dette tilskynder til bevægelse i løbet af dagen, hvilket kan være med til at mindske risikoen for visse sygdomme som f.eks. diabetes og hjertesygdomme. Derudover bør arbejdsgiverne sikre, at pauselokaler og frokostrum er rene og fyldt med næringsrige madvarer, så medarbejderne har adgang til sunde snacks i pauserne. Regelmæssige lægeundersøgelser bør tilbydes som en del af personalegoderne, da dette kan hjælpe med at opdage sygdomme på et tidligt tidspunkt, så de kan behandles hurtigt, før de forårsager yderligere skade på medarbejderens helbred. 

Psykisk velbefindende er lige så vigtigt som fysisk velbefindende. Arbejdsgiverne bør tilskynde til åben kommunikation mellem sig selv og deres medarbejdere ved at lytte opmærksomt, når medarbejderne udtrykker bekymringer eller bekymringer om arbejdsrelaterede forhold. De bør stå til rådighed for samtaler uden at dømme dem, hvis en medarbejder ønsker at drøfte personlige forhold uden for arbejdspladsen; det kan f.eks. være at tale om økonomiske vanskeligheder eller familiemæssige problemer, som kan forårsage stress i arbejdsmiljøet. Ved at anerkende denne type spørgsmål viser arbejdsgiveren forståelse, hvilket sandsynligvis vil gøre en positiv forskel for, hvor meget den enkelte føler sig værdsat i sin arbejdsfunktion. 

Socialt samvær med kolleger fremmer teambuilding-aktiviteter, hvilket kan forbedre moralen blandt kollegerne og dermed øge produktiviteten. Virksomhederne bør overveje at arrangere regelmæssige arrangementer uden for kontortid, f.eks. gruppemåltider eller udflugter; dette er med til at opbygge tillid blandt teammedlemmerne, samtidig med at de får tid væk fra arbejdet, hvor de kan slappe af med ligesindede mennesker, som de tilbringer de fleste dage med, men som de ikke nødvendigvis får nok tid alene med på grund af arbejdsbyrder og deadlines. Det giver dem også mulighed for at have det sjovt efter arbejdstid, hvilket vil være med til at mindske følelsen af udbrændthed forårsaget af overarbejde – noget, der er almindeligt på mange moderne arbejdspladser i dag!