Hjem / Hus og Have / God gødning til dine blomster i haven

God gødning til dine blomster i haven

Gødning til haven er et af de vigtigste redskaber for både gartnere og landmænd for at sikre en sund og rigelig vækst. Gødning giver planterne vigtige næringsstoffer, som enten ikke er til stede i jorden eller er til stede i mængder, der er utilstrækkelige til optimal vækst. Planter har brug for kvælstof, fosfor og kalium (NPK) for at vokse sundt, men andre næringsstoffer som f.eks. calcium, svovl og magnesium kan også være nødvendige for optimal vækst. Forskellige typer gødning kan levere disse vigtige næringsstoffer i varierende mængder; nogle produkter indeholder en blanding af alle tre makronæringsstoffer (NPK), mens andre indeholder mindre mængder af individuelle makro- eller mikronæringsstoffer. Organiske gødninger indeholder f.eks. generelt mere kvælstof end fosfor eller kalium, men kan også indeholde sporstoffer som bor og zink, der kan være gavnlige for planters sundhed. Besøg GroGreen og se deres udvalg.

Når du vælger gødning, er det vigtigt at overveje behovene i netop din have. En gødning til generelle formål med afbalancerede NPK-forhold kan være tilstrækkelig til almindelige grøntsagshaver, men specifikke afgrøder som f.eks. tomater kan kræve højere niveauer af visse næringsstoffer som f.eks. fosfor og kalium. Desuden er jordtypen en vigtig faktor, når man vælger gødning; sandjord kan kræve hyppigere tilførsler, mens lerjord har gavn af formler med langsom frigivelse, der er designet til at frigive gødningen over længere tid i stedet for på en gang. En anden overvejelse, når du vælger gødning, er, om du ønsker et organisk eller syntetisk produkt; organiske produkter stammer normalt fra naturlige plante- eller dyrekilder, mens syntetiske produkter anvender kemiske forbindelser, der er fremstillet i laboratorier. 

Organiske gødninger frigiver normalt deres næringsstoffer langsommere end syntetiske gødninger, men har ofte et højere indhold af gavnlige mikroorganismer, som hjælper med at nedbryde organisk materiale til brugbar planteføde med tiden og beskytter mod sygdomsorganismer som f.eks. svampe og bakterier, der kan angribe planternes rodsystemer, hvis de bliver for talrige i jorden. De udvaskes heller ikke hurtigt af jorden, så de forurener ikke grundvandet, som kunstgødning kan gøre det, hvis den anvendes i for stor mængde. På den anden side giver syntetiske produkter en mere præcis kontrol over næringsstofforholdene og opløses normalt hurtigt til tilgængelige former, som straks kan optages af planterne – hvilket gør dem bedre egnet til brug på hurtigtvoksende enårige planter med et stort behov for næringsstoffer som majs, bønner, squash osv. 

Uanset dit valg er det vigtigt at følge emballagens anvisninger nøje, når du anvender gødning; for meget kan skade planterne lige så meget som for lidt! Når du anvender granuleret gødning, er det vigtigt at fordele den jævnt over hele planteområdet og sørge for ikke at dække unge frøplanter med det pulverformige materiale. Flydende formuleringer bør påføres direkte omkring hver plante mindst to gange pr. sæson og følge etikettens anvisninger om fortyndingsgrad og hyppighed; desuden bør flydende tilførsler ikke overstige, hvad en plante ville få gennem normal nedbør – ellers kan du ende med at brænde sarte blade eller rødder!